Kvinnliga Former I Prinsens Bar – Restaurang Prinsen in Stockholm

1998, Kvinnliga former i Prinsens bar

Restaurang Prinsen, Stockholm 1998

Group exhibition curated by Mia Klintewall